Incompanytraining
voor teams in de zorg

Teams in de zorg zijn continu in ontwikkeling en aan verandering onderhevig. Zo zijn er regelmatig wisselingen in teamsamenstelling. Medewerkers komen en gaan. Teams hebben vaak te maken met wisselend beleid. Zij dienen mee te bewegen met de vraag van de cliënten in samenhang met andere behandeldisciplines. Hierdoor komen helderheid van visie en doelstellingen wel eens in het gedrang.

Er wordt veel gevraagd van zorgmedewerkers. Door de hoge werkdruk lukt het niet altijd de gewenste zorg en aandacht te leveren. Herkenbaar bij zorgmedewerkers is dat zij dan nóg harder gaan lopen en zorgen. Deze training voorziet in een stuk zelfzorg voor je team. Door zorgmedewerkers zich opnieuw te laten verbinden met zichzelf, elkaar én het waardevolle vakgebied vergroot de veerkracht van je team!

Waar staan wij voor?

Aandacht voor de individuele zorgmedewerker als onderdeel van het team en het team als geheel staat bij ons centraal. We nemen de tijd en ruimte om stil te staan bij krachten en lasten. Vanuit veiligheid en vertrouwen scheppen we een kader waarin openheid kan ontstaat. Deze openheid is de basis waarop de training kan renderen voor het team als geheel. De basis waarop de individuele medewerker vanuit eigenheid kan komen tot persoonlijke ontwikkeling en groei. Wij houden van een ontspannen sfeer waarbij deelnemers zich op het gemak voelen. Er is ruimte voor plezier, wat de onderlinge verbinding versterkt.

Voor wie?

 • Jij bent die zorgmedewerker die door allerlei randzaken de verbinding met de inhoud van het werk mist.
 • Als teamleider of manager zie je jouw zorgteam wankelen door lastige casuïstiek, personele wisselingen of gebrek aan verbinding met de visie en de doelstellingen.
 • Jij bent de zorgmedewerker die afstemming in het team mist en je ervaart dat het team elkaar uit het oog verliest in de waan van de dag.
 • Jij bent de teamleider of manager die ziet dat jouw team vastzit in bepaalde interactiepatronen, waardoor er minder efficiënt en vanuit kwaliteiten wordt gewerkt.

Doelen

Je verbindt je aan je eigen proces, ook in een teamtraining. Jij hebt de regie en bepaalt zelf je richting en doelen. In verbinding en afstemming met elkaar gaan we de zoektocht aan in een gezamenlijk proces, waarbij alle partijen verantwoordelijkheid dragen om er een geslaagd traject van te maken. Wellicht geven onderstaande doelen enige richting.

 • Stilstaan bij beleving en behoeften van zowel de individuele medewerker als het team. Wat heb je nodig om prettig te kunnen werken?
 • Nagaan wat de gezamenlijke visie, doelen en waarden zijn van het team.
 • Kwaliteiten van elkaar (h)erkennen en nagaan hoe deze elkaar kunnen aanvullen. En onderzoeken hoe je vanuit je eigen kracht en eigenheid een bijdrage kunt leveren aan het team.
 • Bewustwording hoe jij en je team omgaan met druk, spannende situaties en veranderingen. Wat is er nodig om je (als team) weer te herpakken?
 • Interactiepatronen inzichtelijk maken, bewustwording en aandragen van alternatieven. Door te laten zien hoe jouw gedrag werkt, hoe je zelf je eigen gedrag kan beïnvloeden, maar ook de positie van de ander.

Werkwijze

Een incompanytraining is altijd maatwerk. Vooraf gaan we uitgebreid met elkaar in gesprek over welke vraag er ligt vanuit het team en/of het management. We verhelderen doelen en verwachtingen en bespreken randvoorwaarden waarop we met elkaar aan de slag gaan.

Naar aanleiding van dit gesprek stellen we een incompanytraining op maat samen. Afhankelijk van de groepsgrootte werken we met 1 of 2 trainers. In afstemming kunnen onderstaande thema’s mogelijk aan bod komen.

Visie: Waar staan we voor? Wat is ons gezamenlijk doel?

Teamrollen: Wat zijn ieders kwaliteiten en hoe benutten jullie die van elkaar?

Teamsignaleringsplan: Hoe gaan jullie om met stress-situaties?

Afstemming in interactie: (H)erkennen van patronen en hoe deze te beïnvloeden?

Tegenstellingen binnen en buiten je team: Samenwerking (multi)disciplinair.

In onze werkwijze maken we gebruik van de Plan – Do – Check – Act methode om het proces van teamontwikkeling te verankeren en op gang te houden.

Plan:

 • Onderzoek van de actuele situatie van het team middels een teamscan(bijv. 4 trainingsdagen).
 • Sterkte- zwakteanalyse a.d.h.v. basisthema’s.
 • Verbeterplannen opstellen.

Do:

 • Vertaalslag maken naar de praktijk.
 • Verbeterplannen implementeren en uitvoeren op de werkvloer. (Team gaat hier zelf voor een periode van 2 à 3 maanden mee aan de slag)

Check:

 • Analyseren resultaten verbeterplannen.
 • Wat werkte wel/niet?

Act:

 • Reflecteren op hoe het proces verlopen is.
 • Verbeterplannen evalueren, bijstellen, verankeren. (1 reflectiedag)

Kosten incompanytraining

Bij aanvraag van een incompanytraining op maat brengen we een passende offerte uit, deze is afhankelijk van groepsgrootte en aantal trainingsdagen. Naast bovenstaand aanbod organiseren we desgewenst ook themagerichte teamdagen.

Locatie

Een incompanytraining wordt veelal op locatie van de opdrachtgever gegeven. Voor een andere dynamiek en sfeer kun je kiezen voor een locatie in een natuurlijkere omgeving.

Kom in beweging!