Danstherapie

In beweging laten we onszelf zien.

Ieder mens is uniek in zijn of haar beweging. Met ons voorkomen communiceren we wie we zijn en waar we voor staan. Dat is zichtbaar in gebaren, (on)bewuste bewegingen, lichaamshouding en gedrag. In beweging maken we verbinding met onszelf, met de ander en met de natuurlijke omgeving.

Die verbinding is nodig om wat we willen ‘zeggen’ ook uit te stralen en te ondersteunen met ons lichaam, zodat het overeenkomt met elkaar en in balans is. De mogelijkheid om verbindingen te maken en relaties aan te gaan begint in ons eigen lichaam en in het proces van onze ontwikkeling. Alles over relaties binnen je lichaam, kunnen we toepassen op relaties in je dagelijks leven. Dat geldt andersom ook; wat we weten over relaties met anderen kunnen we toepassen op relaties binnen het eigen lichaam.

Wil je daar wat in veranderen omdat je vast bent gelopen in bepaalde patronen of uit balans bent geraakt? Dan is beweging een manier om dat te bereiken. De essentie van beweging is verandering. Beweging is zelfs een metafoor voor verandering; ‘iets komt in beweging!’

Als je in beweging komt en met je lichaam een aanzet maakt tot verandering, zie je dat terug in de verhouding tot jezelf en je omgeving. Je neuromusculair systeem krijgt nieuwe informatie door deze opgedane ervaringen en belevingen.

Door actief betrokken te zijn in je eigen patronen van bewegen, gedrag, denken en voelen, heb je zelf de leiding over je eigen verandering. Zo kun je zelf grip krijgen op je situatie en bepalend zijn in het veranderingsproces.

Voor wie?

  •  Beweging spreekt je aan en je bent gemotiveerd om letterlijk en figuurlijk in beweging te komen.
  • Je voelt je uit balans, niet meer in contact met je eigen lijf. Je zit vast in patronen, in bepaalde rollen en bijbehorende verwachtingen.
  • Je hebt klachten zoals: ptss-klachten, traumagerelateerde klachten, stemmings- of angstklachten, persoonlijkheidsproblematiek.
  • Het leven daagt je uit. Steeds komt er iets op je pad, wat (te) veel van je vraagt. Hierdoor is het lastig om je staande te houden. Jouw grenzen zijn bereikt of zelfs overschreden.

Doelen

Je verbindt je aan je eigen proces. Je bepaalt zelf je richting en doelen. Samen komen we tot een behandelplan en gaan de zoektocht en samenwerking met elkaar aan. Dit is een gezamenlijk proces, waarbij we beiden verantwoordelijkheid dragen om er een geslaagd traject van te maken.

Werkwijze

In de intake komen je vraag en achtergrond aan bod. We bepalen samen de richting en doelen. We bespreken het kader met verwachtingen, grenzen en randvoorwaarden van waaruit we aan de slag gaan.

Vervolgens start het traject en spreken we minimaal eens per twee weken af voor een doorgaand proces. Hoe lang het traject duurt is afhankelijk van de vraag, de ontwikkeling en jouw wensen. We stemmen af over evaluatiemomenten en de werkwijze in de praktijk.

Verandering vindt plaats in stappen, een proces heeft tijd nodig. In mijn werkwijze ga ik uit van het theoretisch kader van het proces van verandering van Livesly. Dat verloopt in 4 fases:

Fase 1: Probleemonderkenning

Fase 2: Onderzoeken van oorzaak en gevolgen van de situatie

Fase 3: Alternatieven ontwikkelen

Fase 4: Vasthouden en versterken van nieuwe mogelijkheden en toepassen in het dagelijks leven

Als danstherapeut maak ik gebruik van de Laban Bewegingsanalyse. Body, Effort, Shape en Space zijn componenten van dit instrument en staan in verband met het handelen, voelen en denken van een persoon. Beweging zegt iets over wat het lichaam doet (Body), hoe dat gebeurt (Effort), hoe het zich vormt (Shape) en in relatie staat tot de ruimte (Space). Patronen in je doen en laten zijn zichtbaar in je bewegen en laten jouw eigen manier van reageren zien in verschillende situaties. We gaan samen je kwaliteiten en mogelijkheden in kaart brengen en je manieren van reageren uitbreiden.

Tarieven

Intakegesprek: € 90,-

Uurtarief danstherapie: € 90,-

Aantal afspraken wat nodig of wenselijk is, stemmen we samen af. Afspraken vinden veelal tweewekelijks plaats.

Check bij je zorgverzekeraar voor (gedeeltelijke) vergoeding. De behandeling wordt vaktherapie of psychosociale therapie genoemd. Afhankelijk van je pakket heb je hier wellicht recht op. Vaktherapie valt onder het aanvullende pakket / alternatieve zorg. Dit gaat niet van je eigen risico af.

Kom in beweging!