Reïntegratietraject in de tuin

Uit onderzoek is gebleken dat contact met de natuur een positieve invloed heeft op het herstel van stress. Stemming, aandacht en concentratie verbeteren en lichamelijk herstel vindt plaats. We zijn allemaal onderdeel van de natuur. Allerlei natuurlijke processen van groei, ontwikkeling, dynamiek, transformatie, interactie en verbinding zijn te vertalen naar menselijke processen.

In de tuin vormt de natuurlijke omgeving een spiegel voor onze eigen ontwikkeling en patronen. In de natuur staat alles in verbinding met elkaar. Als mens ben en blijf je altijd in beweging en ontwikkeling, In ons lichaam staat alles in verbinding met elkaar. De natuur herstelt zichzelf vanuit disbalans naar balans. De natuur is vol vitaliteit en levenskracht. Zo kan de natuur je ondersteunen jouw eigen vitaliteit en levenskracht terug te vinden.

In de tuin kunnen we opnieuw verbinden met onszelf en onze eigen kwaliteiten. We kunnen ruimte creëren en beleven voor het eigen groeiproces. Zodat herstel kan plaatsvinden en we weer balans en stabiliteit ervaren op emotioneel, mentaal en fysiek niveau.

Voor wie?

  • Je bent als werknemer deels of geheel verwijderd geraakt van het arbeidsproces of dat dreigt te gaan gebeuren. Jij zoekt ondersteuning om dat ontstane gat te dichten.
  • Je hebt klachten zoals; burn-out klachten, rouwverwerking, ptss-klachten, long covid. Je hebt moeite om de balans te vinden en aan te sluiten op jouw emotionele en fysieke energieniveau.
  • Je biedt veeleisende zorg aan een hulpbehoevende naaste of hebt kinderen met een bepaalde gevoeligheid of ‘gebruiksaanwijzing’. Waardoor continu appèl op jou wordt gedaan.
  • Jij bent een werkgever die uitval en ziekteverzuim onder je werknemers wil voorkomen. Je wil de duurzame inzetbaarheid binnen jouw organisatie verbeteren.
  • Als werkgever wil je jouw werknemer ondersteunen in het herstelproces van langdurig ziekteverzuim.

Doelen

Je verbindt je aan je eigen proces. Jij hebt de regie en bepaalt zelf je richting en doelen. Samen gaan we de zoektocht aan in een gezamenlijk proces, waarbij we beiden verantwoordelijkheid dragen om er een geslaagd traject van te maken. Vanuit de kracht van het doen en (mindful) beleven van de tuin en natuur, krijgt het reïntegratietraject vorm.

Werkwijze

Het reïntegratietraject duurt 12 weken. Vooraf gaan we in een individuele intake jouw vraag en doelstellingen verhelderen. We bespreken verwachtingen en randvoorwaarden waarop we met elkaar aan de slag gaan.                           

Vervolgens werken we 12 weken in een klein groepje van 3 à 4 personen in blokken van (max.) 3 uur. Hierin doe je individueel gerichte oefeningen en wissel je ervaringen uit met elkaar. Uiteraard is opbouw en maatwerk hierin mogelijk in afstemming en naar gelang je energieniveau. Na het traject van 12 weken sluiten we af met een individuele evaluatie.

Verandering vindt plaats in stappen, een proces heeft tijd nodig. In mijn werkwijze ga ik uit van het theoretisch kader van het proces van verandering van Livesly. Dat verloopt in 4 fases:

Fase 1: Probleemonderkenning

Fase 2: Onderzoeken van oorzaak en gevolgen van de situatie

Fase 3: Alternatieven ontwikkelen

Fase 4: Vasthouden en versterken van nieuwe mogelijkheden en toepassen in het dagelijks leven

In mijn werkwijze maak ik gebruik van de elementen lucht, water, aarde en vuur. Wij mensen zijn uit deze elementen opgebouwd. Ze weerspiegelen in ons doen en laten! Door met de elementen te werken kun je je op jouw eigen manier verbinden met jezelf, je lichaam en je omgeving (de natuur en anderen om je heen). De kwaliteiten van de verschillende elementen zul je terugvinden en herkennen in jezelf. Zo onderzoek je de verbinding tussen je binnenwereld en de buitenwereld in een proces naar een bepaald evenwicht.

Bij alle ervaringen en belevenissen die je daarbij opdoet, is er altijd de wisselwerking tussen denken, voelen, handelen en willen. Alle niveaus (fysiek, mentaal, sociaal en emotioneel) worden aangesproken. Deze integreren we met elkaar.

Daarnaast staan we bij alles wat we doen altijd in relatie tot de seizoenen. We leven mee in het ritme van de jaargetijden, met wat de tuin en de natuur ons op dat moment vraagt en biedt. Afhankelijk van jouw doel en wat je nodig hebt, ga je actief bezig in de tuin en/of beleef je vanuit rust de natuur om je heen.

Tarieven

Individuele intake (à 1 uur): € 75,-

Groepsbijeenkomst (à 3 uur): € 90,- p.p.

Individuele evaluatie (à 1 uur): € 75,-

Totaal reïntegratietraject 12 weken (incl. individuele intake en evaluatie): € 1230,-

Locatie

Dansus bevindt zich aan het einde van de verharde weg. De tuin is omzoomd door een laurierhaag. De oude eiken en diverse fruit- en notenbomen, de moestuin, kippen en ganzen maken het tot een heerlijke plek om je te verbinden met de natuur. De praktijk met tuinkamer en bewegingsruimte zijn sfeervol en met aandacht gebouwd. Daarbij is op een duurzame manier gebruik gemaakt van natuurlijke materialen.

Kom in beweging!